Termin rejestracji firm w Podsystemie Danych Referencyjnych został wydłużony do dnia 30.06.2011 r.

 

Oficjalny komunikat dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów.

 

http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/sys_informatyczne/celina/1.systemy_perspektywa_2011_-_ostateczna.pdf