Usługi celne

IFB International Freightbridge (Poland) oferuje swoim Klientom pełny pakiet usług celnych, który zawiera:

 

  • odprawy celne we wszystkich procedurach gospodarczych
  • odprawy celne w procedurze uproszczonej we wszystkich terminalach kontenerowych w Gdyni (BCT, GCT) i Gdańsku (GTK, DCT)
  • odprawy celne w Szczecinie oraz we Wrocławiu
  • odprawy celne w głównych portach lotniczych w Polsce i Europie
  • odprawy celne przekazowe (T1), a także w procedurze fiskalnej w portach Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpia, Koper
  • zabezpieczenie długu celnego, zarówno w procedurze dopuszczenia do obrotu jak i w tranzycie
  • formalności związane z kontrolami fitosanitarnymi (IJHARS, PIORiN, Państwowy Inspektorat Sanitarny, Inspektorat Weterynaryjny)
  • wystawianie świadectw pochodzenia oraz innych dokumentów związanych z zagranicznym obrotem towarowym 
  • służymy doradztwem i pomocą w sporządzaniu wszelkich pism, wniosków i odwołań w postępowaniach przed organami celnymi