Poniżej zbiór najważniejszych informacji w poszczególnych gałęziach transportu.

 

 

Transport drogowy

 

Kierowcy realizujący transport towarów, w większości państw, zwolnieni są z kontroli i obowiązkowej kwarantanny.

Mimo wszystko obecnie największe trudności, spowodowane są zatorami na granicach niektórych państw, m.in. z Niemcami i Czechami.

W Chinach krajowy transport drogowy, powoli wraca do normy. Obecnie został przywrócony w 70 %.

 

Transport lotniczy

 

Ruch lotniczy na świecie zmalał o 60% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wiele krajów wprowadziło ograniczenia oraz zamknęło granice dla lotów pasażerskich, co spowodowało zmniejszenie możliwości także dla ładunków cargo.

Niektóre Linie lotnicze wychodząc naprzeciw problemom w transporcie lotniczym, zaczęły wykorzystywać swoje samoloty pasażerskie zmieniając je chwilowo na potrzeby transportu cargo, co pozwoli chociaż w małym stopniu zaspokoić popyt na ten rodzaj usługi.

Większość połączeń została skasowana, bądź zmieniona tak, aby dopasować się do restrykcji krajów tranzytowych.

 

Transport kolejowy

 

Ze względu na ograniczenia we frachcie lotniczym, na popularności zyskały połączenia intermodalne.

PKP Cargo, realizuje przewozy w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym bez przeszkód.

W Chinach sytuacja zaczęła się stabilizować. Przywrócono kursowanie pociągów towarowych z i do Wuhan. Od 25 marca, zniesiono większość ograniczeń w poruszaniu się w prowincji Hubei. W fabrykach wznowiono produkcję, co oznacza,  że rozpoczęło się odbudowywanie eksportu. W ostatnich dniach, przewozy do Europy, osiągnęły już poziom 90%.

 

Transport morski

 

W przypadku importu drogą morską problemy operacyjne nie występują. Mogą jednak wystąpić trudności w eksporcie towarów z Europy, ze względu na zmniejszoną dostępność kontenerów.

Promy towarowe między kontynentalną Europą a Finlandią oraz tunel i promy przez kanał La Manche, łączące Wielką Brytanię z Europą, działają bez zarzutu.