Jakie skutki dla branży TSL niesie ze sobą pandemia? Co sprawia, że rola Europy Środkowo-Wschodniej w globalnym łańcuchu dostaw nieustannie rośnie oraz dlaczego przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na dywersyfikację swojej działalności? Na te pytania odpowiada Mariola Siedlecka - Kierownik marketingu i wsparcia sprzedaży w IFB Poland dla najnowszego wydania Eurologistics.

 

 

 

 

Skutki pandemii COVID-19 i rola Europy Środkowo-Wschodniej 

 

Branża TSL zawsze miała olbrzymie znaczenia dla gospodarki. Epidemia COVID-19 była głównym źródłem mającym wpływ na zachwiania globalnych łańcuchów dostaw.

Popyt na towary z Azji znaczenie przewyższał możliwości produkcyjne oraz dostępność środków transportu. Dotyczyło to zarówno towarów dostarczanych do Europy, jak również Stanów Zjednoczonych. Wpłynęło to m.in. na niespotykane jak dotąd wzrosty stawek frachtów morskich, lotniczych oraz kolejowych. Rosnące potrzeby i wymagania klientów sprawiają, że przedsiębiorstwa, starając się sprostać oczekiwaniom, systematycznie dywersyfikują obszary swojej działalności. Zwiększają nie tylko zakres oferowanych usług, ale i jakość.

 

Prawdopodobnie takie elementy jak: doradztwo logistyczne, kontrola jakości, zarządzanie zapasami, inwestycje w systemy komunikacji oraz chęć ograniczenia dokumentacji papierowej, będą stanowić ważny element strategii przedsiębiorstw.

 

Rola Europy Środkowo-Wschodniej stale rośnie. Prognozuje się, że w najbliższej przyszłości kompleksowa współpraca w zakresie globalnego łańcucha dostaw będzie miała największe znaczenie w planowaniu procesów logistycznych. W związku z dotkliwym uświadomieniem sobie krajów europejskich i nie tylko, jak są uzależnione od dostaw komponentów oraz dóbr z Dalekiego Wschodu, część przedsiębiorstw będzie starała się przenieść choć ułamek produkcji do Europy. Będzie to proces żmudny, wymagający wielu nakładów czasowych oraz finansowych, które miejmy nadzieję przyniosą wymierne korzyści w dłuższej perspektywie.

 

Istotne znaczenie będą miały przede wszystkim nowoczesne, zinformatyzowane i zautomatyzowane przedsiębiorstwa logistyczne, które błyskawicznie będą potrafiły dostosować się do zmieniających warunków.

 

Z całą pewnością całą branżę czekają lata pełne wyzwań i wzmożonej pracy. Każde wyzwanie stanowi jednak szansę na rozwój zarówno z perspektywy konkretnych przedsiębiorstw jak i całej gospodarki.