Fracht lotniczy jest kolejną gałęzią transportu o strategicznym znaczeniu dla łańcuchów dostaw.

Cargo lotnicze jest najbardziej wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej.

 

 

Obecny wzrost połączeń pasażerskich, a co za tym idzie wzrost dostępnego miejsca dla przesyłek cargo ułatwia i usprawnia transport lotniczy. Przepustowość i ilość połączeń transatlantyckich wraca do poziomów sprzed pandemii w 2019 roku. Ma to również przełożenie na ustabilizowanie się cen, aczkolwiek do czasów stawek długoterminowych musimy jeszcze poczekać.

 

Ogólna przepustowość na trasie Europa-Chiny-Europa jest zmniejszona z powodu trwającego konfliktu między Ukrainą a Rosją i zamkniętej przestrzeni powietrznej. Bezpośrednia zdolność przewozowa na tym pasie handlowym ustabilizowała się na poziomie -22% w porównaniu ze styczniem 2022 r. Nadal obserwowana jest pewna niestabilność połączeń do i z Chin ze względu na politykę „ZERO COVID TOLERANCE”, która dotychczas obowiązywała w kraju. Oba te czynniki znacząco wpłynęły na dostępność miejsca oraz stawki. Klienci jednak dla towarów wrażliwych i wartościowych zaakceptowali obecne warunki rynkowe i zauważalny jest wzrost obrotu towarowego.

 

Obiecujące inwestycje jak CPK czy rozwój lotnisk regionalnych: Łódź, Katowice, Rzeszów będzie miało wpływ na ruch pasażerski z i do Polski. Wzrost liczby połączeń oraz linii lotniczych docierających na polskie lotniska umożliwi zmianę proporcji biznesu – pasażer/ cargo, co w znaczący sposób wpłynie na atrakcyjność stawek frachtowych. Obecne czynniki makro i mikroekonomiczne sugerują spadki jednak według statystyk IATA zapotrzebowanie na połączenia pasażerskie podczas miesięcy wakacyjnych 2022 w porównaniu do sezonu letniego w zeszłym roku to wzrost około 150%. O ile nie nastąpi kolejny „kataklizm” transport lotniczy (pasażerski i cargo) powinien utrzymać tendencję wzrostową na co oczywiście liczymy. Jednakże powrót do poziomu sprzed pandemii jest jeszcze daleko przed nami.

 

Należy pamiętać, że położenie geograficzne Polski daje szerokie możliwości rozwoju transportu drogowego oraz usług magazynowania. Jako kraj tranzytowy wszelka pomoc humanitarna czy też przy odbudowie Ukrainy, wcześniej czy później otworzy nieograniczone możliwości wzrostu dla firm zajmujących się transportem. 

 

 

 Aleksandra Stypułkowska

Air Product Manager