Rok 2020 był wyjątkowy również dla kolei. Pomimo pandemii i związanych z nią wielu zawirowaniach, fracht ten odnotował kolejne wzrosty i mógł świętować ponowne rekordy w przewozach.

 

Przyrost ten nastąpił głównie w ilości przewiezionych kontenerów, jak również wypuszczonych pociągach na kierunku Chiny – Europa.

 

Wszystko wskazuje na to, że przyszłość Nowego Jedwabnego Szlaku rysuje się w dobrych barwach.

 

Z uwagi na coraz większe wolumeny, coraz to więcej importerów przekonuje się do tego rozwiązania. Jest bardzo prawdopodobne, iż jeszcze przez najbliższe lata produkt ten będzie rozwijał się skokowo.

 

Na przeszkodzie jedynie, stanąć może wstrzymanie dotacji przez Rząd Chiński dla wszystkich serwisów. Możliwe, iż w przyszłości zostanie wyselekcjonowanych kilka z nich, które będą miały wsparcie rządowe, tym samym pozostaną najbardziej konkurencyjne. Sytuacja ta, może spowodować, że niektóre serwisy przestaną funkcjonować z uwagi na to, że staną się po prostu nieopłacalne dla importerów.

 

W kwestii infrastrukturalnej również pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Przede wszystkim w takich krajach tranzytowych jak Kazachstan, Mongolia, Białoruś, ale także i Polska.

 

Ponadto jest coraz więcej Państw w Europie Środkowo-Wschodniej, które chcą stać się jednym z głównych krajów tranzytowych do Europy Zachodniej. Otwarcie Ukrainy na pewno w tym pomaga, jak również nowe inwestycje na Węgrzech pokazują, iż coraz więcej państw chce nabyć dla siebie cześć wolumenu.

 

Z jednej strony jest to pozytywne, ponieważ spowoduje odkorkowanie Małaszewicz, lecz z drugiej strony, zmniejszy rolę Polski jako kraju tranzytowego, a przy tym liczbę inwestycji z tym związanych.

 

Ostatnią rzeczą, na jaką czeka rynek kolejowy, jest unifikacja wszystkich dokumentów transportowych i ich digitalizacja. Przyspieszyłoby to znacznie wszelkie procedury celne i przeładunkowe na granicach.

 

 

 

                                                                                              Miłosz Witkowski

Railfreight Product Manager & Sales Specialist