Aktualna sytuacja

 

Rośnie zapotrzebowanie na transporty drogowe do i z Ukrainy. Duża część naszych klientów zastanawia się i pyta, co z ubezpieczeniem? Spieszymy z odpowiedzią.

Nasza polisa ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA I PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO UMOWNEGO została zawarta w grudniu przed wybuchem wojny, dlatego nie mamy w niej wyłączenia. Nasza umowa ubezpieczenie OCS + OCP umownego obejmuje swoim zasięgiem:

Spedycja - cały świat;

Transport międzynarodowy - Europa w tym kraje byłego ZSRR takie jak: Rosja, Białoruś, Ukraina i Mołdawia oraz azjatycka część Turcji.

 

W przypadku uszkodzeń powstałych podczas tzw. „normalnego” przebiegu, czyli np. w wyniku stłuczki, kradzieży bądź uszkodzenia podczas za/rozładunku ubezpieczyciel będzie rozpatrywał analizował każdą sprawę i rozpatrywał ją w sposób indywidualny biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

 

 

Zapowiedź zmian

 

Od 2023 roku będzie obowiązywała nowa polisa ubezpieczeniowa, której kształt jest obecnie opracowywany. Mimo, iż wszystkie umowy zawierane od marca 2022 roku zawierały wyłączenia w postaci transportów lądowych na terytorium Ukrainy to nasza polisa najprawdopodobniej będzie miała włączone wszystkie kraje na zasadach jak w roku 2022. Negocjujemy z naszym ubezpieczycielem, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy naszych klientów. Co uda nam się wynegocjować? Na tę informację musimy jeszcze chwilę poczekać.

 

 

Ubezpieczenie CARGO

 

W przypadku ubezpieczenia Cargo nie mamy wyłączeń terytorialnych. Towary objęte naszą umową podlegają ubezpieczeniu zgodnie z klauzulą A, która obejmuje wszystkie ryzyka (wariant All Risks). W ubezpieczeniu Cargo ograniczeniu podlegają jedynie wybrane towary i przewozy do niektórych krajów, określone w Klauzuli sankcji i embarga. Jak zawsze rekomendujemy to rozwiązanie w celu zminimalizowaniu ewentualnych strat.