Według raportu, opublikowanego przez Urząd Transportu Kolejowego, wynika, iż kolejowe przewozy intermodalne w roku 2018, wzrosły aż o 15 procent w stosunku do roku poprzedniego. Osiągnęły rekordowy poziom 17 mln ton ładunków co oznacza, że transport intermodalny rozwijał się szybciej niż cała reszta transportu kolejowego w Polsce. Potwierdził to prezes UTK, Ignacy Góra.

 

 

Czym jest transport intermodalny?

 

Transport intermodalny, charakteryzuje się tym, że polega na przewozie tej samej jednostki ładunkowej (np. kontenera) przez co najmniej dwa rożne środki transportu. Najczęściej spotykanymi kombinacjami są: przewozy kolejowo-morskie, drogowo-morskie i drogowo-kolejowe.

 

Dane UTK

 

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że masa ładunków w transporcie intermodalnym, w ubiegłym roku wzrosła o 2,3 mln ton. Praca przewozowa wyniosła 6,2 mld tono-kilometrów i wzrosła o około 0,8 mld tkm.

 

Wniosek jest następujący: wzrost całej masy towarów przewiezionych przez kolej w 2018 roku wyniósł 4 proc.

 

Optymistyczne prognozy

 

Warto zaznaczyć, że z roku na rok rośnie liczba przewoźników kolejowych oferujących usługi transportu intermodalnego. Jeszcze w 2016 r. usługi te świadczyło 13 podmiotów, a w ubiegłym roku liczba kolejowych przewoźników intermodalnych wzrosła do 20, co oznaczać może rosnące zainteresowanie tym rodzajem transportu.

 

Transport intermodalny , jest dobrym rozwiązaniem na zwiększenie szybkości dostaw. Umożliwia dostarczenie towaru od nadawcy bezpośrednio pod drzwi odbiorcy. Dlatego warto w niego inwestować.

 

Na podstawie zebranych danych można wnioskować, że potencjał transportu intermodalnego jest rosnący, co wskazuje na dalsze perspektywy i szanse jego rozwoju.

 

Szczegółowe dane dotyczące przewozów intermodalnych można znaleźć na stronie: https://tiny.pl/tdzdm