„to co zostało poświęcone dla wszystkich, powinno być przez wszystkich poniesione.”

 

 (kodeks Justyniana 533 AD)

 

 

Czym jest awaria wspólna?

 

Awaria wspólna, jest to decyzja jaką świadomie podejmuje armator. Ogłasza ją w celu zabezpieczenia statku oraz całego zaangażowanego w wyprawę morską mienia, przed grożącym niebezpieczeństwem. Polega ona na poświęceniu jakiejś części transportowanego ładunku, bądź umyślnego poniesienia nadzwyczajnych wydatków. Do kosztów zaliczane się jedynie te straty, które stanowią bezpośrednie następstwo aktu awarii wspólnej. Straty pośrednie, takie jak straty z przestoju lub z różnicy cen, nie są zaliczane.

Ogłoszenie awarii wspólnej najczęściej dzieje się w przypadku pożaru statku, sztormów lub uszkodzeniu jednostki żeglugowej, np. poprzez przebicie kadłuba, wejścia na mieliznę czy utratę sterowności.

 

 

Obowiązek poniesienia strat

 

Można powiedzieć, że awaria wspólna, jest specyficznym rodzajem ubezpieczenia wzajemnego. W praktyce oznacza to, że straty i wydatki jakie zostały poniesione, dotyczą proporcjonalnie zaangażowane w nią strony: statek, ładunek, kwota netto frachtu morskiego, czyli wszystkie te podmioty, którym zależy, aby rejs się powiódł.

Szczegółowym rozliczeniem awarii wspólnej, zajmuje się wyznaczony dyspaszer, który działa najczęściej na zlecenie armatora. Aby być pewnym, że wszystkie strony będą uczestniczyć w  rozliczeniu, właściciele ładunku zostają zobowiązani do podpisania „bonu awaryjnego”, jak również wniesienia zabezpieczenia finansowego, które jest odpowiednim procentem wartości towaru i kosztów frachtu morskiego.

 

 

Jak się zabezpieczyć przed obowiązkiem poniesienia kosztów awarii wspólnej?

 

Jest jedna skuteczna metoda zabezpieczenia się przed ewentualnymi kosztami.  Jest to Ubezpieczenie cargo, dzięki któremu jest zabezpieczony interes właściciela towaru od chwili  opuszczenia miejsca nadania do momentu dostarczenia do miejsca przeznaczenia, jak również w czasie wszelkiego rodzaju przeładunków i składowania.

Ubezpieczenie Cargo obejmuje nie tylko awarię wspólną, ale również: ryzyka losowe, naturalne właściwości towaru, kradzieży i napaści. Co ważne, ubezpieczenie Cargo jest wypłacane szybko, co jest niezwykle istotne dla Klienta.

Z pojęciem awarii wspólnej, powrócimy jeszcze przy kolejnym temacie na naszym Blogu.