Zasady Incoterms, opublikowane zostały w 1936 roku i określają kto jest za co odpowiedzialny podczas międzynarodowych transakcji.

 

Przedstawiają podział wszystkich czynności, ryzyk i kosztów pomiędzy sprzedającego i kupującego.

 

Ułatwiają i przyspieszają zawieranie umów oraz dają większą gwarancję prawidłowości obrotu handlowego.

 

Redukują nieporozumienia wynikające z braku precyzyjnej znajomości praktyk handlowych oraz określają odpowiedzialność każdej ze stron, dzięki czemu, zmniejszają ryzyko potencjalnie kosztownych nieporozumień.