Czym jest sztauowanie i jak ważną rolę odgrywa w transporcie, opowiada w poniższym artykule nasza koleżanka z oddziału we Wrocławiu Ewelina Sokół.

 

Bezpieczeństwo w transporcie jest sprawą kluczową. Jest pojęciem nie tyle istotnym dla samego towaru ale też może wpływać na bezpieczeństwo innych ładunków, statku/auta/samolotu ale przede wszystkim ludzi. Według danych Komisji UE ds. Transportu ocenia się, że przyczyną 25% wypadków z udziałem samochodów ciężarowych jest niewłaściwe mocowanie ładunków. Najtragiczniejsze w skutkach wypadki powodują utratę życia lub zdrowia.

 

W transporcie sztauowanie jest stosowane od zawsze.  Źle zamocowany ładunek podczas transportu na wzburzonym morzu niejednokrotnie był przyczyną zatonięcia jednostki wraz z załogą i całym, nieraz bardzo cennym ładunkiem. Przemieszczenie źle zamocowanego ładunku powodowało przeniesienie środka ciężkości na którąś z burt. Przed wiekami za sztauowanie towaru na statkach odpowiadał sternik, a w obecnych czasach proces załadunku i samego transportu  został usprawniony poprzez zastosowane zestandaryzowanych kontenerów, które zapakowane towarem mogą podróżować dowolną drogą: lądową, morską, lotniczą.

 

Właściwe zabezpieczenie towaru na czas transportu daje gwarancję dostarczenia przesyłki bez uszkodzeń do miejsca przeznaczenia.  Sztauowanie to czynność polegająca na bezpiecznym rozmieszczeniu ładunku i unieruchomieniu wszelkich ruchomych przedmiotów. Jednym z rodzajów sztauowania jest sztauowanie kontenerów czyli pakowanie i unieruchamianie w nich towarów w taki sposób, żeby podczas transportu nie uległy uszkodzeniu. Do zabezpieczania towaru wewnątrz kontenera używamy specjalnych konstrukcji drewnianych w połączeniu z innymi materiałami sztauerskimi jak np. atestowane pasy transportowe, czy powietrzne poduszki sztauerskie zapewniające stabilność ładunku poprzez wypełnienie pustych przestrzeni pomiędzy rzędami i warstwami. Każda wolna przestrzeń powinna być wypełniona. Brak odpowiednich zabezpieczeń może skutkować przesuwaniem się ładunku na skutek drgań powstałych podczas transportu.

 

Załączone zdjęcia przedstawiają przebieg prac sztauerskich dla eksportowanych maszyn, które wykonaliśmy na zlecenie i  w siedzibie klienta. Zostały tu wykorzystane skrzynie drewniane oraz folię antykorozyjne wraz z foliami termokurczliwymi zgodnymi ze standardem ISPM-15. Do wypełnienia wolnych przestrzeni w kontenerze wykorzystaliśmy poduszki powietrzne i pasy. Oczywiście w zakresie naszego działania jest także usługa rozformowania kontenerów i umieszczonych w nich maszyn lub całych linii produkcyjnych wraz umieszczeniem ich na hali produkcyjnej oraz utylizacją odpadów oraz sprzętem potrzebnym do ich wyładunku. Usługa jest uzupełnieniem Naszej oferty i idealnie wpisuje się w aktualne trendy w eksporcie/imporcie z i do Polski.