IFB POLSKA 

DOSTARCZAMY ZAUFANIE

Dane teleadresowe

IFB International Freightbridge (Poland) Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 126

05-506 Kolonia Lesznowola

 • REGON: 142329840
 • NIP: 5272625573
 • KRS: 0000353053

Sąd rejonowy dla m.st.warszawy w warszawie, XIII wydział gospodarczy
krajowego rejestru sądowego

NUMERY KONT BANKOWYCH

 • PLN
  PL84188000090000001102022001
 • EUR
  PL14188000090000001102022000
 • USD
  PL10249000050000460088509545
 • Wpłaty za noty celne
  PL03188000090000001102022004