IFB POLSKA 

DOSTARCZAMY ZAUFANIE

Dane teleadresowe

IFB International Freightbridge (Poland) Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 126

05-506 Kolonia Lesznowola

 • REGON: 142329840
 • NIP: 5272625573
 • KRS: 0000353053

Sąd rejonowy dla m.st.warszawy w warszawie, XIII wydział gospodarczy
krajowego rejestru sądowego

NUMERY KONT BANKOWYCH

 • PLN ALIOR BANK SA
  PL05249000050000453025300114
 • PLN MBANK
  PL55114010100000476251001001
 • USD ALIOR BANK SA
  PL10249000050000460088509545
 • USD MBANK
  PL98114010100000476251001003
 • EUR ALIOR BANK SA
  PL98249000050000460088132377
 • EUR MBANK
  PL28114010100000476251001002
 • Wpłaty za noty celne PL
  PL90249000050000460056822667
 • Wpłaty za noty celne USD
  PL10249000050000460088509545
 • Wpłaty za noty celne EUR
  PL98249000050000460088132377