IFB POLSKA 

DOSTARCZAMY ZAUFANIE

Gdynia

Oddział Gdynia

ul. Czechosłowacka 3

81-336 Gdynia

Kierownik oddziału

Michał Lewicki

Kierownik oddziału